.

قصه های کودکانه

تعریف قصه گویی برای کودکان
فرزندان شمادر دوران کودکی پر از سوال و تخیل هستند که با رشد کودکان آنها کنجکاو ترشده و هر اتفاقی را که در زندگی روزمره خود مشاهده می کنند وازآن یاد می گیرند.
قصه های کودکانه صوتی-با ادب بودن
خانواده سنجاب کوچولو تو یک جنگل سرسبز و بزرگ زندگی می کردند،امروز سنجاب کوچولو نقاشی کشیده بود
قصه کودکانه صوتی-احساس خوشبختی
تو یک جنگل بزرگ و سرسبز فیل کوچولویی زندگی میکرد و خیلی ناراحت بود و غصه میخورد
قصه کودکانه صوتی-خرگوش و کلاغ کوچولو
خرگوش کوچولویی بود که توی جنگل سرسبز و بزرگ با مامان و باباش زندگی میکرد