.

قدرت الگو برداری کودکان را دست کم نگیرید

مینی یاس 1400/03/17

الگو برداری در کودکان راهی است برای یادگیری آنها  و پدر و مادر مسئول آموزش به کودک هستند ، کودک رفتار و حرکات آنها را تقلید می کند در این مقاله و مقاله های بعدی سعی در بررسی الگو برداری کودکان خواهیم پرداخت.

الگو پذیری کودک چیست؟

کودکان از طریق تقلید کردن یاد می گیرند.پتانسیل کودک برای مشاهده و تقلید،کیفیت شگفت انگیزی است،دانشمندان  به این ویژگی کودک (الگو پذیری) می گویند.کودکان،حرف زدن را از طریق الگو پذیری یعنی با گوش دادن،مشاهده و تقلید کردن یاد می گیرند.همچنین ،نگرش ها ،ارزش ها ،برتری های شخصی و حتی برخی ازعادات را از طریق الگوپذیری فرا می گیرند.

از آنجایی که کودکان رفتار اطرافیان را تقلید می کنند،بنابراین والدین بر یادگیری کودکان نفوذ زیادی دارند.در مورد رفتار خود به دقت فکر کنید.آنچه که در برابر کودک انجام می دهید یا می گویید بر تفکر و رفتار او اثر می گذارد. زیرا شما الگوی کودک محسوب می شوید.

 

یاسین،کودک پنج ساله بود. او و من به خرید عید نوروز رفتیم. پارکینگ بسیار شلوغ بود.برای یافتن یک جای پارک ،چند دقیقه معطل شدیم.در این جور مواقع از نعمت حوصله برخوردار نیستم .سرانجام ،جایی را پیدا کردم،راهنما زدم و خواستم ماشینم را در آنجا پارک کنم.وقتی داشتم دنده عقب می رفتم ناگهان ماشین دیگری جلوی من پیچید.عصبانی شدم و شیشه ماشین را پایین کشیدم و چند فحش به راننده دادم. نگاه خشمگینانه ای به هم انداختیم و بعد،دنبال یک جای پارک دیگر گشتم.
بیست دقیقه بعد،یاسین و من در فروشگاه مشغول قدم زدن بودیم.من،دیگر آرام شده بودم.داشتم در مورد این که چه کادویی بخریم با هم صحبت می کردیم.یاسین بدون هیچ گونه هشداری، ناگهان نگاهی به بالا کرد و چند فحش داد!
احساس کردم دنیا بر سرم خراب شده! چه منظره تکان دهنده ای!او دید که من قبلا از زبان فحش استفاده کردم و دقیقاآن را به خاطر داشت.من بسیار شرمنده شدم
به او گفتم،پسرم این فحش،خوب نبود.من اشتباه کردم که به راننده فحش دادم. پذیرفتم که چون نتوانسته بودم جای پارک پیدا کنم خسته و عصبانی بودم.گفتمکه امیدوارم دیگر این گونه حرف نزند.چنین لحظه ای برای من بسیار آموزنده بود.

تاثیر پدر و مادر برکودک

تاثیر پدر و مادر بر کودک

در نود و پنج درصد مواقع می توانید برای فرزندان خود ،الگوی خوبی باشید.آیا دیدن اینکه چه طور وقتی اشتباه میکنیم بچه ها از ما تقلید می کنند،جالب و شگفت انگیز نیست؟وقتی کودکان چنین می کنند بسیاری از والدین،موضع تدافعی به خود می گیرند و می گویند:مهم نیست که این فحش چه معنایی می دهد؛ازت می خوام که دیگر این رو تکرار نکنی.
چنین واکنشی غلط است.ارتباط را از بین می برد و به کودکتان می گوید که شما به عنوان پدرو مادر می توانید فحش هم بدهید اما او،نه!
اولین کاری که بچه موقع رفتن به مدرسه در روز بعد، از همکلاسی های خود می پرسد این است که فحش به چه معناست؟

جهت مطالعه ادامه مقاله کلیک کنید

نظر شما در مورد این مقاله چیست؟

*
*
قصه های صوتی کودکانه