.

چگونه می توان برای کودکان الگوی خوبی بود

مینی یاس 1400/03/27

قبلا  در مقاله ای موضوع قدرت الگو برداری کودک را بررسی کرده بودیم

کودکان از رفتار شما الگو برداری می کنند وقتی شما با کودک خود مهربان باشید او نیز سعی می کند با دیگران مهربان باشد پس رفتار کودک شما درحال و آینده به شما بستگی دارد.

رفتار کودکان به چه چیزی بستگی دارد

وقتی کودک تان رفتار بد شما را تقلید می کندحالت تدافعی به خود نگیرید. به جای آن از این موقعیت استفاده کنید .

چنان وضعیت بدی را به یک فرصت آموزنده با ارزش تبدیل کنید.
خودم وقتی دیدم فرزندم از کلمات بدی استفاده می کند به او توضیح دادم که من اشتباه کردم که آن کلمه زشت را به زبان آوردم . نباید فحش می دادم. در آن زمان،عصبانی بودم. با این رفتار،مسئولیت خشم خود را به گردن گرفتم واشتباهم را پذیرفتم و از کودکم پوزش خواستم
حال در اینجا برای فرزندم چه الگویی هستم ؟

والدین ،دچار اشتباه می شوند. 
وقتی من اشتباه کردم اشتباه مرا پذیرفتم و مشئولیت آن را به عهده گرفتم و پوزش خواستم. چنین رفتارهایی،ویژگی های ارزشمندی نیستند که کودکان ما بخواهند از آن ها الگو بگیرند.
کودکان از هر کاری که انجام می دهیم،درس یاد می گیرند. اگر در سن کودک خود ،دروغ بگویید تا برای او بلیت ارزان قیمتی بخرید با این رفتار به کودک خود یاد خواهید داد که دروغ گفتن، کار درستی است.

الگو پذیری کودک

تاثیر رفتار والدین بر الگو برداری کودک

 

 • اگر همسرتان در خانه باشد اما در پشت تلفن به کسی که زنگ زده بگویید همسرم منزل نیست به کودک یاد می دهید  که دروغ، چیز خوبی است.
 • اگر خودتان هله و هوله بخورید،اگر تمام روز به تماشای تلویزیون بپردازید به کودک خود می آموزید که اونیز می تواند تمام روز تلویزیون تماشا کند
 • اگر جر و بحث کنید و سر کسی داد بزنید یا اسم کسی را بیاورید در واقع به کودک تان یاد می دهید که او هم چنین بکند.
 • اگر از دست بچه های خود عصبانی شوید، انتظار داشته باشید آنها نیز از دست دیگران عصبانی شوند.
 • اگر بر سر کسی که می خواهد جای پارک شما را بگیرد داد بکشید،به کودک خود نیز می آموزید در این جور مواقع  او نیز می تواند بر سر کسی داد بزند و فحش بدهد.
 • اگر به جای عصبانیت با لحن آرام با کسی صحبت کنید در واقع به کودکان خود می آموزید که موقع عصبانیت ،آرام باشند.
 • اگر به خاطر فحش دادن به کسی از او معذرت بخواهید به کودک خود یاد می دهید که مسئولیت اشتباه خود را بپذیرد
 • وقتی با دیگران مودبانه صحبت می کنید در واقع به کودک خود می آموزید که او هم مودبانه رفتار کند
 • اگر حقوق دیگران را رعایت می کنید ،در واقع به کودک خود می آموزید که او هم حقوق دیگران را رعایت کند.
 • وقتی با دیگران مهربان باشید در واقع مهربان بودن را به کودک خود می آموزید.
 • وقتی نهایت سعی و تلاش خود را به عمل می آورید کودک شما نیز یاد می گیرند تمام سعی و تلاش خود را به عمل بیاورد.
 • وقتی شما زمانی را به مطالعه کردن می پردازید در واقع به کودک خود نیز می آموزید زمانی را به مطالعه کردن بپزدازد.
 • وقتی شما غذای سالم می خورید و ورزش می کنید به کودک خود می آموزید که او هم غذای سالم بخورد و ورزش کند.
 • وقتی شما به عنوان پدر و مادر ، رفتار مسئولانه پیشه می کنید کودکان نیز یاد می گیرند که رفتار مسئولانه داشته باشند.
 • بدترین مثال الگوپذیری،اپیدمی سوء استفاده از کودک است، اغلب والدین کودک آزار،در کودکی خود، دچار کودک آزاری  شده اند.
 • وقتی پدرو مادر خشن و عصبانی،کودک خود را کتک می زند در واقع به آن کودک یاد می دهد که رفتار والدین با کودکان می تواند از طریق کتک زدن هم باشد.
 • چنین کودکی،وقتی بزرگ می شود اغلب ،با کودکان خود نیز چنین رفتاری می کند. اگر رفتار کودکتان،باعث نگرانی شما شده است، به دقت به رفتار خود نگاه کنید کودکان چیزی را یاد می گیرند که دیده اند و به آن سبک ،بزرگ شده اند.
 • اگر در خانواده ای بزرگ شده اند که رفتار مسئولانه ای دارد آن ها نیز موقع بزرگسالی، رفتار مسئولانه از خود نشان می دهند.
 • بنابراین،لازم است برای فرزندان خود،بهترین الگویی باشید که می توانید کودکان،طوری رفتار می کنند که شما با آن ها رفتار کرده اید

محیط اطراف چه تاثیری بر کودک می گذارد

دومین روشی که کودکان از طریق آن ،دست به یادگیری می زنند، از طریق تجربه کردن چیزهایی است که در محیط پیرامونشان وجود دا د. چیزهایی که در محیط پیرامون کودک وجود دارد،اعضای خانواده، همبازی ها ، همسایگان ، هم کلاسی ها،معلمان ، سالن غذاخوری و محل بازی، تلویزیون،فیلم ها ، کتابها، مجله ها و موسیقی و غیره را در برمی گیرد
این ها ،عناصر محیط کودک محسوب می شوند-دنیایی که او را احاطه کرده  است . یادگیری از طریق تجربه کردن، با تقلید کردن تفاوت دارد. اگر کودکی ،قوری داغی را لمس کند، یاد می گیرد که غذای داغ،انگشتان او را می سوزاند. کودک در مورد غذای داغ از طریق تجربه کردن یاد می گیرد نه از طریق تقلید یا الگوپذیری.
لازم است کودکان با محیط خود ،سازگاری داشته باشند. اگر محیط کودک ، بازی با عروسک را تقویت کند. او با عروسک خود، بازی خواهد کرد و اگر به بازی فوتبال پاداش بدهد ، کودک به بازی فوتبال رو خواهد آورد و اگر به تعلق به یک  گروه  بها بدهد، او به گروهی خواهد پیوست.
محیط ،رفتار و یادگیری کودکان را شکل می دهد. والدینی که به تحصیلات بها می دهند کودکانی دارند که در تحصیلات موفق هستند.
والدینی که مشوق کارهای گروهی هستند کودکانی با روحیه کمک کارانه و سخت کوش دارند. همسایگانی که با یکدیگر سازگارند کودکانی دارند که بچه هایشان به خوبی با یکدیگر بازی می کنند.
کودکان از رفتار  و کردار ما تقلید می کنند. آن ها،بسیاری از رفتارها را از والدین شان یاد می گیرند.
بنابراین ،برای فرزندان خود الگوی خوبی باشید و برای آنها تجاربی را فراهم کنید که ارزش ها را به آن هایاد دهد و مشوق مسئولیت پذیری و خویشتن داری باشد

نظر شما در مورد این مقاله چیست؟

*
*
قصه های صوتی کودکانه