.

با بدرفتاری کودکان چه باید کرد

مینی یاس 1400/04/01

یکی از جنبه های دشوار فرزند پروری ،پرداختن به سوء رفتار کودک است موقعی که کودکان ما سوء رفتار دارند اغلب احساس نا امیدی و یاس می کنیم . وقتی که با سوء رفتار مواجه می شویم معمولا از لحاظ روحی در شرایط مناسب به سر نمی بریم. ممکن است ناراحت یا عصبانی شویم و نتوانیم به طور معقول رفتار کنیم. در آن زمان صرفا به دنبال این هستیم سوء رفتار کودک را متوقف کنیم. آیا بهتر نبود یک راهبرد دقیق و موثر برای این مورد وجود داشت؟ در اینجابه آن راهبرد خاص اشاره می شود . این راهبرد به شماکمک خواهد کرد تا به طرز موثری به سوء رفتار کودک بپردازید. این سه مرحله که هر کدام نیازمند یک تصمیم گیری است.

مرحله اول :الگوی سوء رفتار را مشخص کنید

بسیاری از سوء رفتارهای کودک به عنوان بخشی از یک الگو صورت می گیرد. برای رسیدن به خواسته خود یک یا چند الگوی دیگر رفتاری از خود بروز می دهند . در اینجا به چهار نوع از آن اشاره می شود:

  • بدرفتاری های آزار دهنده مثل گریه کردن،کتک کاری کردن،نق زدن و یا قشرق به پا کردن
  • بدرفتاری به شکل نافرمانی مثل عدم پیروی از مقررات یا عدم انجام کارهای عادی محوله
  • بدرفتاری به شکل پرخاشگری که ممکن است کلامی باشد،مثل استفاده از فحش و یا پرخاشگری فیزیکی باشد مثل گاز گرفتن،لگد زدن، کتک کاری و ...
  • بدرفتاری به شکل رفتارهای تدافعی نظیر: امتناع از گوش دادن به والدین و یا جروبحث با آن ها

مشخص کردن نوع بد رفتاری کودک می تواند کمک کننده باشد به این دلیل که به مشخص شدن هدف کودک از بد رفتاری منجر می شود

مرحله دوم:هدف بدرفتاری کودک را مشخص کنید

گرچه هرگز نمی توانیم از انگیزه یا هدف اصلی بدرفتاری کودک مطمئن شویم اما یقینا می دانیم که بسیاری از بدرفتاری های کودک،هدفمند است وقتی بدرفتاری کودک مشخص شد به هدف آن فکر کنید.
وقتی سوء رفتاری آزاردهنده باشد کودکان ممکن است از آن طریق قصد رسیدن به هدف خود راداشته باشند، ممکن است هدفشان تسلیم کردن یا تغییر دادن فکر شما باشد.
وقتی کودک نافرمانی می کند ممکن است به این دلیل باشد که از لحاظ درونی یا بیرونی انگیزه ای ندارد تا خواسته شما را انجام دهد و یا ممکن است این نافرمانی، انگیزه کافی برای انجام کار دیگری باشد که آن را نادیده گرفته ایدو یا تمایل برای کنترل شما دارد.
کودکان که رفتار پرخاشگرانه از خود بروز می دهند اغلب خشم ، یاس و یا رفتار تلافی جویانه هم از خود نشان می دهند ممکن است احساساتشان جریحه دار شود و یا خشمگین شوند،به این خاطر که از رسیدن به خواسته خود عاجز بوده اند و یا بر این باورند که در برابر خواسته آن ها ایستاده اید. کودکانی که در برابر والدین خود به رفتارهای تدافعی رو می آورند معمولا به دنبال کنترل والدین یا تفوق یافتن بر آن ها هستند. ممکن است بدرفتاری این قبیل کودکان به این دلیل باشد که نمی خواهند خواسته والدین را اجرا کنند  یا اجازه انجام کاری را ندارند

مرحله سوم :حرف و عمل خود را مشخص کنید

بنر قصه کودکانه

نظر شما در مورد این مقاله چیست؟

*
*

جدیدترین محصولات

قصه های صوتی کودکانه