.

حرف و عمل در بدرفتاری کودک

مینی یاس 1400/04/01

قبلا در مقاله ای به بررسی رفتارهای کودک پرداختیم ، در این مقاله به ادامه بحث می پردازیم و قسمت سوم از مقاله "با بدرفتاری کودکان چه باید کرد" را بررسی خواهیم کرد

مرحله سوم :حرف و عمل خود را مشخص کنید

از آنجاکه هدف بسیاری از بدرفتاری های آزار دهنده واداشتن شما به تسلیم و یا تغییر دادن فکر شماست،یکی از راه های صحیح پرداختن به رفتار آزار دهنده کودک ،نادیده گرفتن آن است این به معنای نادیده گرفتن مشکل نیست بلکه به معنای  نادیده گرفتن خود رفتار آزار دهنده است. هرگز تسلیم خواسته های بی مورد کودک خود نشوید. هدف کودک از به پا کردن قشقرق جلب توجه افراد است.بهتر استدر این مورد به کودک بگوییم که گوش من بدهکار حرف های  بی مورد تو نیست و اگر خواسته معقولی داری لطفا با لحن مودبانه آن را ابراز کن . به عنوان یک راه حل  دراز مدت برای رفتار جایگزین ،مثال یا تقویتی مثبتی را فراهم کنید.
یکی از راههای مطلوب پرداختن به پرخاشگری کلامی کودک این است که از طریق پرهیز از بیس واکنشی،اثرات آن را کاهش دهیم. انجام چنین کاری،اغلب دشوار است.
صحبت کردن با کودک خود در طول  یک زمان آرام و توضیح عواقب پرخاشگری کلامی او می تواند سودمند باشد. می توان به او گفت  که پرخاشگری کلامی باعث جریحه دار شدن احساسات دیگران می شود و این کار غیر قابل قبول است. می توانید از دست دیگران ناراحت و یا عصبانی باشید اما نمیتوانید از کلمات زشت  استفاده نمایید و احساسات آن ها راجریحه دار کنید. به عنوان یک راه حل دراز مدت ،در این مورد برای کودک مثال یا الگویی بیاورید تا از طریق آن ها بتواند خشم و یا عصبانیت خود را به طرز درستی بیان کند.
یکی از راههای پرداختن به پرخاشگری فیزیکی کودک نظیر گاز گرفتن ،لگد زدن و کتک کاری این است که سریعا مداخله و پرخاشگری را متوقف کنیم بعد با کودک به صحبت بپردازیم و به او توضیح دهیم که ناراحت و عصبانی شدن موردی ندارد امابدرفتاری،کار درستی نیست. در مورد کودکان کم سن و سال ،بهتر است به زبان خودشان با آن ها صحبت کنید. این کار به آنها کمک می کند تا از کلمات شما برای بیان احساسات خود استفاده کنند.
هرگاه کودک ساکت و آرام است  و می تواند با شما صحبت کند به توضیح رفتار او بپردازید . سعی کنید همیشه به عواقب رفتار بپردازید مثلا به او بگویید با این رفتار احساسات فردی جریحه دار می شود برای او الگوهای درست رفتاری را فراهم کنید تا به عنوان رفتار جایگزین از آن ها استفاده کند . مثل مودبانه حرف زدن ، به طرز درست ابراز خشم کردن و غیره
کودکانی که از گوش دادن به حرف هایتان اجتناب می کنند معمولا می خواهند که بر شما مسلط شوند و کنترل اوضاع را به دست بگیرند در این صورت خونسرد باشید. اگر عصبانی شوید کودک به هدفش می رسد. چون عصبانی کردن شما، هدفی است که او به دنبال آن است  در امر تربیت ،ثابت قبل از اینکه قدم باشید .
به عنوان یک راه حل دراز مدت، از تقویت مثبت برای جایگزین شدن به جای رفتار آزاردهنده استفاده کنید.
مثلا به کودک بگویید بابت حرف شنوی ازت ممنونم،ازت خواستم تا زباله ها را بیرون ببری و تو این کار رو کردی، خیلی ازت ممنونم
حایز اهمیت است که موقع جرو بحث کردن با کودک ،خونسردی خود را حفظ کنید به او بگویید اگر مودبانه با من حرف بزنی به آنچه که می خواهی بگویی گوش خواهم داد اگر می بینید که غرق در جرو بحث با کودک شده اید به خاطر داشته باشید که کنترل اوضاع از دست تان نرود
مثلا به او بگویید قبل از اینکه کاری بکنم نیاز دارم ساکت و آرام باشم . اول باید خودم را آروم کنم بعد سراغ تو بیام.
به عنوان یک راه حل دراز مدت  ، رفتار جایگزین را برای کودک تعیین کنید مثل  حرف شنوی در وهله اول  و بدون جروبحث.
اگر می بینید کودک نافرمانی میکند به او تذکر قاطعانه بدهید که رفتار بد خود را متوقف کند و گرنه مجبورید دست به کار شوید به او بگویید در مورد رفتارش خوب فکر کند و اگر بخواهد به بدرفتاری ادامه دهد ، تنبیه خواهد شد به عبارت دیگر یک تذکر قاطعانه به او بدهید.
به او بگویید چنین رفتاری اصلا قابل قبول نیست و عواقب بدی را در پی دارد و لازم است رفتار خوبی در پیش بگیرد وگرنه تنبیه خواهد شد.
به او توضیح دهید که انتخاب بد او عواقب چمنفی منجر خواهد شد و اگر انتخاب خوبی بکند عواقب خوبی در انتظار او خواهد بود.
به او بگویید که همیشه کارها مطابق با خواسته ما پیش نمی رود و مجبوریم صبور باشیم .
به عنوان نمونه ،خودتان را مثال بزنید.
به عنوان یک راه حل دراز مدت،رفتار جایگزین را برای کودک مشخص کنید

بنر قصه کودکانه

نظر شما در مورد این مقاله چیست؟

*
*

جدیدترین محصولات

قصه های صوتی کودکانه