.

تمام مقالات مینی یاس

چگونه می توان برای کودکان الگوی خوبی بود
کودکان از رفتار شما الگو برداری می کنند وقتی شما با کودک خود مهربان باشید او نیز سعی می کند با دیگران مهربان باشد پس رفتار کودک شما درحال و آینده به شما بستگی دارد
قدرت الگو برداری کودکان را دست کم نگیرید
الگو برداری در کودکان راهی است برای یادگیری آنها و پدر و مادر مسئول آموزش به کودک هستند ، کودک رفتار و حرکات آنها را تقلید می کند
قصه های کودکانه صوتی-با ادب بودن
خانواده سنجاب کوچولو تو یک جنگل سرسبز و بزرگ زندگی می کردند،امروز سنجاب کوچولو نقاشی کشیده بود
ایجاد پیوند عاطفی مادر و نوزاد
مسلما پیوند با نوزاد از نظر ارتباطی،ارتباطی قوی و شدید عاطفی است که شما با کودک خود برقرار می کنید این احساس باعث خواهد شد

جدیدترین محصولات

قصه های صوتی کودکانه