.

داستان کودکانه آموزش سلام کردن

کنار یک رودخانه قشنگ اردکی زندگی می کرد اردک قصه ما خیلی خوب و با ادب بود فقط یک عیبی داشت آن هم این که اگر کسی رو می دید سلام نمی کرد چون خجالت می کشید

داستان کودکانه خوش اخلاقی

یک روز دو تا بادوم راه افتادن و رفتن به گردش، آنها رفتن و رفتن تا رسیدن به یک باغ

قصه کودکانه جوجه کوچولو

یکی بود یکی نبود یک مزرعه بود پر از حیوانات بزرگ و کوچک ،خانم مرغه چند تا تخم گذاشته بود و حالا وقت بیرون آمدن جوجه ها بود

قصه کودکانه صدای حیوانات

قصه ای که امروز برای شما آماده کرده ایم قصه سگی است که به دنبال یک صدای غریبه می گرده سگ قصه ما خیلی کوچک هست

قصه های کودکانه صوتی-با ادب بودن

خانواده سنجاب کوچولو تو یک جنگل سرسبز و بزرگ زندگی می کردند،امروز سنجاب کوچولو نقاشی کشیده بود

جدیدترین محصولات